Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017 – 2018

 
 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ quyết định số 1916/QĐ-SGD&ĐT, ngày 10/04/2017 của Sở GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 547/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 28/4/2017 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc Hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở và THPT năm học 2017-2018,

Trường THPT Yên Lập xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 của nhà trường như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Tuyển mới 07 lớp với 308 học sinh

II.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

1. Đối tượng tuyển sinh: Là người đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trong độ tuổi quy định.

2. Phương thức tuyển sinh: Thituyển kết hợp với tuyển thẳng

3. Điều kiện dự tuyển: Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ

 a) 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển).

 b) Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

c) Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học nếu đảm bảo đủ các điều kiện cho phép tại Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

4. Địa bàn tuyển sinh:

Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ có đủ điều kiện dự thi quy định tại Quy chế 11 của Bộ GD&ĐT.

Những học sinh có hộ khẩu ở tỉnh khác muốn dự tuyển tại trường phải được Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, giải quyết. Hồ sơ gồm: (1) Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Phú Thọ (Do cha, mẹ học sinh hoặc người giám hộ viết tay hoặc đánh máy), (2) bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, (3) bản sao học bạ THCS có công chứng. .

Đối với học sinh đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên nếu có nguyện vọng học tại trường THPT Yên Lập phải nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường; và nộp hồ sơ ngay sau khi có kết quả của trường THPT chuyên.

 5.Tuyển thẳng: Những học sinh trong vùng tuyển thuộc các đối tượng sau:

- Học sinh đã tốt nghiệp trường PT DTNT huyện Yên Lập;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp THCS: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao.

- Học sinh khuyết tật được đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân.

-Họcsinhđtgiảicpquốcgiatrởlên vềvănhoá;vănngh;thdcthể thao; Cucthi khoa học kthut dành chohc sinh trung hc.

6. Hồ sơ tuyển sinh

a) Đơn xin dự thi (theo mẫu thống nhất của Sở GD&ĐT);

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có 02 dấu đăng bộ của trường tiểu học và THCS phía sau)

c) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cấp;

d) Học bạ THCS (bản chính);

đ) Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

e) Thẻ dự thi (do trường THCS nơi học sinh học lớp 9 cấp)

f) Bản photocopy hộ khẩu có công chứng;

Đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước, phải có xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý cấp.

7. Môn thi, lịch thi:

a) Môn thi, hình thức thi

- Môn thi: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

- Hình thức thi: Môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn tiếng Anh thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan.

b) Nội dung đề thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi

- Nội dung đề thi: Đề thi được ra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9 THCS. Đề thi đảm bảo chính xác, phân hóa được trình độ và năng lực của học sinh, phù hợp với thời gian quy định của từng môn thi.

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 (không) đến điểm 10 (mười), điểm lẻ đến 0,25 (không phảy hai lăm).

- Hệ số điểm bài thi: Môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 2; môn tiếng Anh tính hệ số 1.

c) Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

05/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 30

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

8. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5 điểm.

9. Quy trình, thời gian thu hồ sơ:

a) Bước 1: Học sinh đăng kí dự thi đến trường THPT Yên Lập:

Mua đơn đăng kí dự thi: Dự kiến phát hành đơn từ 15/5/2017.

b) Bước 2: Mang hồ sơ gồm những loại theo quy định tại Mục 6 đến trường THPT Yên Lập nộp:

Thời gian:  Ngày 20/5/2017 đến 17 giờ 00 ngày 28/5/2017

c) Bước 3:Học sinh dự thi đến trường thi xem danh sách, SBD, học tập quy chế thi và nhận thẻ dự thi dự kiến 8 giờNgày 04/6/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

a) Căn cứ đơn xin dự tuyển sinh lập Danh sách dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 (theo mẫu), phương án tuyển sinh, danh sách đề xuất cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi tuyển sinh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển sinh của học sinh; bàn giao hồ sơ dự tuyển cho Hội đồng tuyển sinh;

c) Chuẩn bị cơ sở vật chất để Hội đồng coi thi làm việc;

d) Tiếp nhận kết quả điểm các bài thi của Hội đồng chấm thi, tổ chức cho Hội đồng tuyển sinh xét tuyển, trình Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh;

e) Công bố kết quả tuyển sinh, tổ chức nhập học cho những thí sinh trúng tuyển;

f) Tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh chuyển cho Sở GD&ĐT, tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết;

g) Tổ chức lưu trữ  hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2. Đối với các trường THCS trong vùng tuyển sinh

Phối hợp với trường THPT Yên Lập tuyên truyền, vận động học sinh tốt nghiệp THCS của nhà trường tham gia dự thi vào THPT qua các buổi họp PHHS, tổng kết năm học...

Thông báo, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ dự tuyển sinh vào THPT để đảm bảo quyền lợi của học sinh; hướng dẫn cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ có ý kiến cuối cùng về việc đăng ký dự tuyển của thí sinh; thông báo công khai trên bảng tin của nhà trường;

  Trường THPT Yên Lập đề nghị các Trường THCS trên địa bàn huyện triển khai giúp Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 đến các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh lớp 9 của nhà trường phối hợp làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng dẫn của Sở  GD&ĐT Phú Thọ. Mọi vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh xin liên hệ:

Số điện thoại: - Thầy Nguyễn Quang Sáng 0902 210 766

                        - Thầy Trần Thu Đông 0986 791 695

                                   - Văn phòng nhà trường: 01695 324 600

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Quang SángTập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng